© 2016-2019 Odvetniška pisarna Lukančič

Sledite nam:

  • LinkedIn Social Icon

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

odvetniki v Ljubljani, Jure Lukančič, ugovor zoper sklep o izvršbi, delitev solastnine, delitev skupnega premoženja zakoncev, odvetnik žiri

Novice

(Ljubljana, 13.03.2020) - Od 16. 3. 2020 vsa sodišča v državi opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah

Vrhovno sodišča RS je 13.03.2020 izdalo odredbo, v skladu s katero, zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID- 19) - koronavirus, ki lahko v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje sodne oblasti, vsa sodišča od 16. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o sodiščih.

Kot nujne zadeve se štejejo:

1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,

2. postopek v zadevah zavarovanja,

3. izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,

4. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,

5. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,

6. spori za objavo popravka objavljene informacije,

7. popis zapustnikovega premoženja, razen v primerih, ko je potrjena smrt zapustnika zaradi okužbe s koronavirusom ali je vzrok smrti neznan,

8. zadeve prisilne poravnave in stečaja (v postopkih zaradi insolventnosti sodišča ne razpisujejo javnih dražb in drugih opravil, ki zahtevajo osebne stike upraviteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih),
9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

 

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo v zgoraj navedene nujne zadeve, se prekličejo.

 

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

 

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:
1. ne smejo vstopati v sodne stavbe
2. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno

3. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

 

V zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov se morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom, predhodno najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.

 

Z namenom preprečevanja virusne okužbe se v zgoraj navedenih nujnih zadevah na glavnih obravnavah in javnih sejah ustrezno omeji prisotnost predstavnikov medijev (vendar ne izključi) in določi druge primerne varovalne ukrepe.

 

Za vse primere, ki niso obseženi v zgoraj navedenih primerih, sodišča določijo eno vstopno točko v sodno stavbo, na kateri se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe.

 

Osebam, ki kažejo jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se prepreči vstop v sodno stavbo.

 

Na podlagi te odredbe predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije določi še druge ukrepe v zvezi z organizacijo poslovanja sodišč.

 

Odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi bodo trajali do javno objavljenega preklica, vendar največ do 16. 5. 2020.

(Ljubljana, 20.02.2020) - O časovni omejitvi koncesij v zdravstveni dejavnosti bo odločalo Ustavno sodišče RS.

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je v veljavo stopila v letu 2017, je določila, da se koncesija zdravnikom podeli le na podlagi javnega razpisa za obdobje 15 let. Pri tem se čas koncesije lahko podaljša še za 15 let, a le pod pogojem dopolnitve javne zdravstvene mreže, ni pa več na primer predmet dedovanja, prodaje ali prenosa.

Koncesije na primarni zdravstveni ravni podeljujejo občine, soglasje k podelitvi pa da ministrstvo za zdravje, ki podeljuje koncesije na sekundarni ravni. Koncesionarjem, ki so imeli do zdaj sklenjeno koncesijo za nedoločen čas, se je ta tako skrajšala, saj so do konca decembra 2018 morali dobiti nove odločbe o časovno omejenih koncesijah. Že pred iztekom roka so nekateri zdravniki koncesionarji napovedali, da se bodo na odločbe pritožili in se v primeru neuspeha s tožbo obrnili na upravno sodišče. Slednje je zakon sedaj predalo v presojo Ustavnemu sodšču RS.

(Ljubljana, 22.10.2019) Potrdilo o nekaznovanosti odslej mogoče pridobiti preko portala eUprava

 

Potem, ko je Ministrstvo za pravosodje marca letos preko portala eUprava omogočilo elektronski vpogled v skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu, je sedaj uredilo še možnost pridobitve potrdila o nekaznovanosti na enak način.

Doslej je bilo preko portala eUprava mogoče le oddati vlogo za pridobitev omenjenega potrdila, ki pa ga je ministrstvo nato vročalo po pošti. Gre za dobrodošlo posodobitev sistema eUprava, ki naj bi se po zagotovilih ministrstva v prihodnje nadaljevalo.

(Ljubljana, 26.02.2019) Davek na nepremičnine bo

STA poroča, da je Ministrstvo v razpravah v okviru projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin ugotovilo, da evidence niso popolne v takšni meri, da bi bilo smiselno pristopiti k množičnemu vrednotenju in uveljavitvi zakona o davku na nepremičnine.

Neurejeni so predvsem podatki o dejanski rabi zemljišč, prek katerih potekajo javne ceste in železnica. Težava bi bila, če bi bila glede na velik delež te infrastrukture, ki še vedno leži na zasebnih zemljiščih, za ta zemljišča predvidena oprostitev davka.

Za zajem podatkov dejanske rabe za državne ceste sta zadolžena Dars in Direkcija RS za infrastrukturo. Trenutno sta pri obeh v teku javna razpisa, na osnovi katerih bo izveden zajem podatkov. Če ne bo zapletov pri postopkih oddaje javnega naročila, bodo podatki do roka, 1. junij letos, zajeti, so STA povedali v direkciji.

Za zajem podatkov o dejanski rabi železniške infrastrukture je zadolžena družba SŽ-infrastruktura. Po zagotovilih upravljavca bodo tudi podatki za železnice zajeti do roka 1. junij 2019, so dodali v direkciji.

Za zajem podatkov dejanske rabe za občinske javne ceste pa so zadolžene občine. Glede na to, da so občine šele v fazi priprav aktivnosti - prvič so bile o obveznosti obveščene aprila lani -, v direkciji ocenjujejo, da bo do 1. junija letos podatke posredovala ena tretjina občin.

"Prejete podatke občin bo treba preveriti in vključiti v matično evidenco dejanske rabe cestne in železniške infrastrukture, za kar potrebujemo dodatni kader, ki pa še ni odobren. Za vzpostavitev in vodenje matične evidence je zadolžena Direkcija RS za infrastrukturo, ki do sedaj še ni imela tovrstne naloge," pravijo v direkciji.

Kljub temu ocenjujejo, da bodo do konca leta v matično evidenco vključeni podatki dveh tretjin občin.

V direkciji dodajajo, da občinam svetujejo pri pripravi za zajem podatkov dejanske rabe. Potem ko so na predstavitvi januarja v Ljubljani imeli 100 udeležencev, imajo za štiri predvidene predstavitve v marcu 80 prijavljenih. "Odziv občin je torej pričakovan, zato upravičeno pričakujemo, da bodo prejeti tudi zahtevani podatki. Je pa rok prekratek in dejansko ni mogoče vsega izvesti v treh mesecih, kolikor je še do zakonskega roka," pravijo.

(Ljubljana, 22.02.2018) Prepoved nadomestil za plačila s karticami

 

Začel je veljati zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki v slovensko zakonodajo prenaša evropsko direktivo in bo prispeval k večji varnosti in ugodnostim za potrošnike. Zakon prepoveduje posebna nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico. Prepoved velja za vse kartice, ki se izdajajo v Sloveniji, tudi za kartici American Express in Diners Club. Ne bo pa veljala v primeru kartice PayPal, ki v Evropi posluje kot banka s sedežem v Luksemburgu. V tem primeru provizija le ne bo smela preseči neposrednega stroška, ki ga nosi trgovec. Zakon tudi uvaja storitev zagotavljanja informacij o računih, banke bodo na zahtevo uporabnika ponudile dostop do finančnih podatkov o njem tekmecem.

(Ljubljana, 27.06.2017) Arbitražna odločba bo v (ne)milosti politike

V dveh dneh bo znana odločba arbitražnega sodišča o mejnem vprašanju Slovenije in Hrvaške. Po navedbah časnika Večer je med slovenskimi politiki neuradno slišati izjave, da bo četrtek za Slovenijo postal tretji najpomembnejši. Prva sta osamosvojitev in kasneje vstop države v EU in Nato. Kolumnisti Dnevnika, pa so že ob sklepu lanskega leta napovedali, da bo arbitraža zgodba leta 2017.

Slovenija napoveduje, da bo razsodbo, ne glede na njeno vsebino, uresničila. Vendar instrumentov za to nima veliko. Mednarodno pravo pač nima prisilnih sredstev. Zato Ljubljana lahko računa zgolj na podporo mednarodne skupnosti, ki jo bo morala tudi z resnostjo in verodostojnostjo še prepričevati v svoj prav - in morda tudi na določeno spremembo v kurzu hrvaške politike, ki bi jo lahko spodbudile določene razmere ali faktor časa. Hrvaška zdaj poudarja, da naj bi dogovarjanje slovenskih agentke in arbitra nepovratno kontaminiralo arbitražni proces. Arbitražno sodišče pa je menilo, da kršitev ni bila tako velika, da bi se razpustilo, in je delo po škandalu podaljšalo za skoraj dve leti. S sporazumom tedanjih premierov Boruta Pahorja in Jadranke Kosor iz leta 2009 sta državi medsebojni, zdaj že več kot četrt stoletja trajajoči nerešljivi spor o meji prenesli na tretjega, na arbitražo. Ta naj po načelih mednarodnega prava in pravičnosti, zgledno tudi za ves Zahodni Balkan, odločil o sporu.

 

Ne glede na stopnjo medijske odmevnosti, hvaležnosti novice za nabiranje novih političnih točk enega in drugega pola na obeh straneh nove ali stare Slovensko - Hrvaške meje, se odločitve arbitražnega sodišča nedvomno najbolj veseli okoli sto slovenskih državljanov, ki so na južni meji ujetniki nedefeinirane meje med državama. Meter sem ali tja lahko pomeni, da imate hišo v Sloveniji, meja, denimo katastra, pa poteka po dvorišču - in je gospodarsko poslopje tako že na Hrvaškem. Vendar je v sedanjih okoliščinah malo verjetno, da bo četrtkova razsodba tem prebivalcem prinesla kakršno koli olajšanje. Vprašanje je tudi, kako bo s tistimi slovenskimi državljani, ki bi se v četrtek nenadoma znašli na Hrvaškem.

(Ljubljana, 03.03.2017) Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)

 

Banke so z uveljavitvijo novega zakona obvezane podrobneje oceniti kreditno sposobnost potrošnika in pregledati tako prihodke kot odhodke, kar bo pri nekaterih bankah lahko do določene mere zaostrilo pogoje za pridobitev posojila. Cilj je zmanjšanje števila slabih posojil, ki jih potrošniki niso sposobni poplačati in prinašajo morebitne koristi samo dajalcem posojil, ne pa tudi potrošnikom, ki zaradi njih pogosto zaidejo v hude življenjske okoliščine.

Banke odslej ne smejo več pogojevati odobritve posojila s sklenitvijo življenjskega zavarovanja, naložbenega zavarovanja ali odprtjem transakcijskega računa pri banki.

 

Novost je tudi standardiziran obrazec ESIS, ki bo od vseh kreditodajalcev zahteval enotno informiranje potrošnikov glede vseh stroškov in tveganj posojila, kar naj bi omogočilo ljudem lažjo in bolje informirano izbiro. ESIS-obrazec bo tako med drugim vseboval podatke o tem, kaj se bo zgodilo z obrokom posojila, če obrestna mera močneje naraste ali če se zgodi črn scenarij v primeru posojila v tuji valuti, če bi njena vrednost občutno narasla, kar se je zgodilo v nedavnem primeru posojil v švicarskih frankih.

(Ljubljana, 24.02.2017) Z današnjim dnem se prične uporabljati Zakon o partnerski zvezi (ZPZ)

24. 2. 2017 se začne uporabljati Zakon o partnerski zvezi, ki je bil sicer v Državnem zboru sprejet 21. 4. 2016, veljati pa je pričel 24. 5. 2016. Zakon o partnerski zvezi za istospolne pare na vseh pravnih področjih uvaja enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza razen možnosti skupne posvojitve otroka in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

To pomeni, da bo po novem tudi partnersko zvezo mogoče skleniti svečano in tako kot zakonsko zvezo tudi izven uradnih prostorov. Zakon o partnerski zvezi glede temelja partnerske zveze in enakopravnosti partnerjev, pogojev za sklenitev in veljavnost partnerske zveze, neveljavnosti partnerske zveze, pravice in dolžnosti partnerjev, premoženjska razmerja med partnerjema, prenehanje partnerske zveze ter razmerji med razvezanima partnerjema, napotuje na smiselno uporabo določb, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo. To v praksi pomeni, da istospolna partnerja po novem v času trajanja sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze pridobivata tudi skupno premoženje, za katerega velja zakonska domneva, da sta k njegovi pridobitvi oba prispevala enako, tj. 50%.

 

Z dnem pričetka uporabe Zakona o partnerski zvezi preneha veljati Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, pri čemer se ta uporablja še šest mesecev po začetku uporabe Zakona o partnerski zvezi. Od začetka uporabe Zakona o partnerski zvezi ni mogoče registrirati novih istospolnih partnerskih skupnosti po Zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti.

Partnerja, ki imata registrirano istospolno skupnost lahko do 24. 8. 2017 pred matičarjem izjavita, da želita preoblikovanje registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo. Registrirana istospolna partnerska skupnost se v tem primeru preoblikuje v partnersko zvezo z dnem njune izjave. 
 
Če s strani partnerjev istospolne partnerske skupnosti v roku šestih mesecev, to je do 24. 8. 2017 ne bo izvedenih nobenih aktivnosti v zvezi s preoblikovanjem registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo, se bo registrirana istospolna partnerska skupnost preoblikovala v partnersko zvezo na podlagi zakona.