top of page

ENGSLO

 

JURE LUKANČIČ

odvetnik

Jure Lukančič je odvetnik in ustanovitelj Odvetniške pisarne Lukančič. Naziv univ. dipl. prav. je pridobil na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 2009 in se nato zaposlil v odvetniški družbi. V letih od 2010 do 2015 je delal na področjih gospodarskih sporov, izterjav, civilnega, delovnega in upravnega prava, vmes pa je leta 2011 delal še na Višjem sodišču v Ljubljani. V letu 2015 je ustanovil svojo odvetniško pisarno.

 

Odvetniška pisarna Lukančič temelji na strokovnem delu, čigar sestavni del mora biti tudi realna preučitev možnosti za uspeh stranke v postopku, ocena ekonomske smiselnosti zasledovanja njenega primera ter korektna predstavitev teh ugotovitev stranki.

 

Z doslednim sprotnim obveščanjem o vseh novostih o primeru odvetniška pisarna stranki omogoči ne le to, da ji je vedno poznano aktualno stanje njene zadeve, temveč tudi, da ima možnost pravočasno prispevati informacije oziroma gradivo, potrebno za uspešen zaključek postopka.

 

Odvetnik Jure Lukančič je član Odvetniške zbornice Slovenije ter pri svojem delu spoštuje kodeks odvetniške poklicne etike. Odlikuje ga individualni pristop, poglobljeno poznavanje t.i. klasičnega civilnopravnega področja, kot tudi pravnih izzivov sodobnih gospodarskih družb. Razvil je kulturo tržnega pragmatizma ter tehnično in medosebno usposobljenost, kakršno terjajo vrhunske storitve, prilagojene vrhunskim strankam.

odvetnik v Ljubljani, dober odvetnik za ločitve, delitev skupnega premoženja

KONTAKT

 

Kotnikova ulica 28, Ljubljana

M 041 558 177

E jure.lukancic@lukancic.si

 

bottom of page