top of page
odvetnik v Ljubljani, predlog za izvršbo, izvršba na plačo, izvršba ne nepremičnine, izvršba na premičnine

Izvršilni postopki

V izvršilnem postopku, ki je že v teku, sme sodišče kot sredstva izvršbe za poplačilo denarne terjatve dovoliti prodajo premičnin, prodajo nepremičnin, rubež in prenos denarne terjatve (kamor spada tudi izvršba na plačo), vnovčenje drugih premoženjskih oziroma materialnih pravic in nematerializiranih vrednostnih papirjev, prodajo deleža družbenika in prenos sredstev, ki so pri organizacijah, pooblaščenih za plačilni promet. Izvršba na plačo pomeni, da sodišče zarubi določen del plače in naloži delodajalcu, da mora po pravnomočnosti tega sklepa plačati oziroma plačevati upniku denarni znesek oziroma denarne zneske, za katere je dovolilo izvršbo. Predpisi, s katerimi je urejena izvršba na plačo, veljajo tudi za izvršbo na pokojnino ter druge stalne denarne prejemke. Sklep, s katerim se dovoli izvršba na plačo, se nanaša tudi na povečanje plače, do katere je prišlo po vročitvi sklepa.

 

Izvršba na premičnine se opravi z rubežem in cenitvijo stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo. Izvršba na premičnine se nadalje dovoli na stvari, ki jih ima v posesti dolžnik, kot tudi njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik. Dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, se smejo zarubiti samo s privolitvijo le-tega. V praksi se izvršba na premičnine pogosto izkaže za neučinkovito sredstvo izvršbe, saj vrednost premičnin hitro pada in upniki, ki imajo visok znesek terjatev do dolžnika, posledično ostanejo nepoplačani. Iz tega razloga odvetniška pisarna svojim strankam predlaga, da se izvršba na premičnine izvede kot zadnja izbira in se namesto te najprej izpeljejo izvršba na plačo, izvršba na sredstva na transakcijskem računu ter izvršba na nepremičnine.

 

Izvršba na nepremičnine je mogoča le na tiste nepremičnine, ki so v lasti dolžnika. Izvršba na nepremičnine se opravi z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi, z ugotovitvijo vrednosti nepremičnine, s prodajo nepremičnine in s poplačilom upnikov iz zneska, dobljenega s prodajo. Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu. V primerih, ko izvršba na nepremičnine za stranko ni uspešna, zaradi previsokih terjatev upnikov z ugodnejšim vrstnim redom oziroma zaradi prenizkega izkupička pri prodaji nepremičnine, še vedno teče izvršilni postopek z uporabo preostalih sredstev izvršbe. Za naše stranke, ki so upniki v izvršilnih postopkih, naj gre za postopek kjer so v teku izvršba na plačo, izvršba na premičnine ali izvršba na nepremičnine, sproti prijavljamo vse izvršilne stroške in od sodišča zahtevamo, naj jih naloži v plačilo dolžniku.

Vprašajte nas

Vaše sporočilo je bilo poslano

Mogoče vas zanima tudi:

bottom of page