top of page

Ločitev zakonske zveze

Razveza (laično: ločitev) zakonske zveze oziroma ločitveni postopek se opravi, ko zakonska zveza med zakoncema ni več vzdržna. Mogoča je ločitev na podlagi vložene tožbe ali sporazumna ločitev, kjer se morata zakonca sporazumeti o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema in predložiti v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja ter o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Sporazumna ločitev je izpostavljena presoji sodišča, ali je sporazum staršev glede zgornjih postavk v skladu s koristjo otrok. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, kolikor ga je le-ta zmožen izraziti. Če predlagan sporazum torej ustreza koristi otrok, se ločitveni postopek na ta način lahko zaključi. Sporazumna ločitev je za stranke praviloma mnogo krajši, cenovno ugodnejši ter čustveno manj naporen ločitveni postopek, kakor ločitev na podlagi tožbe na razvezo.

 

Ločitveni postopek, ki ni bil izveden kot sporazumna ločitev, ampak je zakonsko zvezo razvezalo sodišče na podlagi tožbe, običajno vodi v delitev skupnega premoženja. Šele s tem, dodatnim postopkom so razmerja med zakoncema namreč dokončno urejena. Za delitev skupnega premoženja zakon vzpostavlja domnevo, da sta oba zakonca k njegovemu nastanku prispevala v enakih deležih in posledično vsakemu pripada ena polovica, vendar je s tožbo za ugotovitev skupnega premoženja mogoče dokazati drugačne deleže. Stranke so pogosto mnenja, da je v tem postopku odločilno vprašanje, kdo izmed zakoncev je imel višje denarne dohodke (plačo) tekom trajanja zakonske zveze, vendar je višina plače zakoncev le ena izmed številnih postavk, ki vplivajo na delitev skupnega premoženja.

 

Glede na navedeno stranke navadno skušajo doseči sporazumno ločitev. Kolikor sklenitev sporazuma zaradi kakršnega koli razloga ni mogoča, je potrebno najprej izpeljati ločitveni postopek s tožbo, nato pa še dodatni postopek, kjer se opravi delitev skupnega premoženja.

Vprašajte nas

Vaše sporočilo je bilo poslano

Mogoče vas zanima tudi:

bottom of page